Jacobs UPCs

Likely owner: Mondelez International, Inc.
EAN 09954205 EAN 09954205
Jacobs Jac
EAN 3800005187617 EAN 3800005187617
Jacobs Gronat Gold
EAN 5000168195704 EAN 5000168195704
Jacobs Festive Snackbites
EAN 9556068024904 EAN 9556068024904
Jacobs Hi Fibre
EAN 8711000506417 EAN 8711000506417
Jacobs 2in1
EAN 5000168198019 EAN 5000168198019
Jacobs Mini Chedders
EAN 9556068602737 EAN 9556068602737
Jacobs
EAN 50137701 EAN 50137701
Jacobs Fruit Shortcake
EAN 7622300128951 EAN 7622300128951
TASSIMO - JACOBS - Caffé crema XL cup 16 discs
EAN 55054249 EAN 55054249
Jacobs
EAN 5201125003104 EAN 5201125003104
Jacobs Instant Coffee
EAN 7622300066352 EAN 7622300066352
Jacobs Café
EAN 9556068035887 EAN 9556068035887
Jacobs Low Sodium Hi-fibre
EAN 5628610042798 EAN 5628610042798
Jacobs Cream Cracker
EAN 5000168181189 EAN 5000168181189
Jacobs Mini Chedders
EAN 7622210010827 EAN 7622210010827
Tassimo Jacobs Caffe Crema XL Tassimo
EAN 9556068024911 EAN 9556068024911
Jacobs Low Sodium Hi-Fibre
EAN 55159807 EAN 55159807
Jacobs
EAN 7622300423827 EAN 7622300423827
Jacobs Coffee
EAN 9556068036105 EAN 9556068036105
Jacobs weetameal
EAN 8711000891704 EAN 8711000891704
Jacobs Barista Crema
EAN 5000168215853 EAN 5000168215853
Jacobs Mini Cheddars
EAN 55411998 EAN 55411998
Jacobs Mikado
EAN 9556068602638 EAN 9556068602638
Jacobs Hi-cal Original Cracker
EAN 7622400005732 EAN 7622400005732
Jacobs Monarch Filtre Kahve
EAN 05104215 EAN 05104215
Jacobs Multi grain Flatbreads
EAN 50137459 EAN 50137459
Jacobs Happy Faces
EAN 4554432461756 EAN 4554432461756
Jacobs
EAN 4000508059087 EAN 4000508059087
Jacobs Kr?nung Aroma-Bohnen 500g
EAN 8711000348208 EAN 8711000348208
Jacobs Douwe Egberts Smooth Original