Pepsi UPCs

Likely owner: PepsiCo Inc.
UPC 012000804472 UPC 012000804472
Pepsi
EAN 9414789154167 EAN 9414789154167
Pepsi 7up
UPC 012000060342 UPC 012000060342
Pepsi
UPC 012000211980 UPC 012000211980
Pepsi Nitro Draft Cola
EAN 6009510806670 EAN 6009510806670
Pepsi Mountain Dew
EAN 4060800180759 EAN 4060800180759
Pepsi
EAN 3800747028278 EAN 3800747028278
Pepsi Mango
EAN 6251919000030 EAN 6251919000030
Pepsi
EAN 8715600244489 EAN 8715600244489
Pepsi Max
EAN 9313820002521 EAN 9313820002521
Pepsi Max Mango
UPC 012000181993 UPC 012000181993
Pepsi Mango