Sushi Chef UPCs

Likely owner: Baycliff Company, Inc.
UPC 047834063108 UPC 047834063108
Sushi Chef Japanese Sesame Oil (Case of 12)
UPC 047834060183 UPC 047834060183
Sushi Chef Sesame Seed
UPC 047834063085 UPC 047834063085
Sushi Chef Japanese Bread Flakes
UPC 047834100056 UPC 047834100056
Sushi Chef Pickled Ginger
UPC 047834060152 UPC 047834060152
Sushi Chef Teriyaki Sauce
UPC 047834063047 UPC 047834063047
Sushi Chef Wakame Soup
UPC 047834060060 UPC 047834060060
Sushi Chef Sushi Making Kit
UPC 047834000080 UPC 047834000080
Sushi Chef Natural Wasabi, Powdered Horseradish, 4 pk
UPC 047834060039 UPC 047834060039
Sushi Chef Bamboo Rolling Mat and Paddle
UPC 047834060077 UPC 047834060077
Sushi Chef Reduced Sodium Soy Sauce
UPC 047834060022 UPC 047834060022
Sushi Chef Rice Vinegar (case Of 6)
UPC 047834063030 UPC 047834063030
Sushi Chef Clear Soup
UPC 047834060046 UPC 047834060046
Sushi Chef Nori (case Of 6)
UPC 047834060091 UPC 047834060091
Sushi Chef Mirin Sweet Sa
UPC 047834060121 UPC 047834060121
Sushi Chef Sesame Seed
UPC 047834000066 UPC 047834000066
Sushi Chef, Wasabi Green Pwdr, 1 OZ (Pack of 6)
UPC 047834063023 UPC 047834063023
Sushi Chef, Baycliff Co. Red Miso Soup
UPC 047834060114 UPC 047834060114
Sushi Chef Konbu - Giant Seaweed
UPC 047834063054 UPC 047834063054
Sushi Chef Noodle Broth
UPC 047834060138 UPC 047834060138
Baycliff Company Inc Dressng Salad Sesme Soy 10-Ounce (Pack of 6)
UPC 047834060176 UPC 047834060176
Sushi Chef Green Tea/24Ct
UPC 047834060664 UPC 047834060664
Sushi Chef Sushi Making Kit
UPC 047834060015 UPC 047834060015
Sushi Chef Short Grain Rice
UPC 047834063016 UPC 047834063016
Sushi Chef White Miso Soup
UPC 047834000059 UPC 047834000059
Sushi Chef Ginger